Man's best friendOm det är någonting jag lärt mig när jag tagit bilder på djur så är det att 1) ha hjälp från en andra (gärna en tredje också) person och 2) att försöka ta så naturliga bilder som möjligt. De må inte alltid bli de finaste, men de tillhör de vackraste

"The great pleasure of a dog is that you may make a fool of yourself with him and not only will he not scold you, but he will make a fool of himself too"
~Samuel Butler


Name:
Kom ihåg mig?

Email:

Website:

Comment: